Cookie & Privatlivspolitik

Clinic Mo

Privatlivspolitik

Clinic Mo

1. Hvem er ansvarlig for dine oplysninger og behandlingen af personoplysninger:

Clinic Mo
Kildegaardsvej 10, Sundby
4800 Nykøbing Falster
Danmark
Internet side: https://clinicmo.dk
Email: info@clinicmo.dk
Telefonnummer: +45 42 32 26 68

2. Hvad bruges dine oplysninger til
Vi bruger dine personoplysninger til at registrere hvilke produkter. du har kigget på og valgt i vores sortiment, så vi kan sende tilbud og ordrebekræftelse til dig og levere de rigtige varer. Derudover bruger vi oplysningerne til at kunne finde frem til hvilke varer du tidligere har købt, så vi kan matche et evt. genkøb.

3. Hvilke oplysninger behandler vi om dig
Vi behandler kun oplysninger om dig til de formål nævnt under punkt 2. Omfanget af de oplysninger der behandles, vil være begrænset til, hvad der er nødvendigt for at opnå det pågældende formål.

Vi behandler følgende kategorier af oplysninger om dig:

Almindelige oplysninger:
a. Almindelige kontaktoplysninger (Såsom navn, mail, telefonnummer og adresse)
b. Købshistorik
c. Informationer afgivet i forbindelse med en eventuel klagesag

4. Hvordan indsamler vi data om dig
De data vi behandler om dig, vil oftest være indsamlet direkte fra dig. Vi kan behandle oplysninger om dig indsamlet hos tredjeparter, såsom indretningsarkitekt. håndværkere, arkitekt.

5. På hvilket grundlag behandler vi dine personoplysninger
Vi bruger kun dine personoplysninger til ordrebehandling.

6. Hvem kan vi dele dine oplysninger med
Clinic Mo videregiver alene oplysninger, i det omfang det er nødvendig som led i driften af vores virksomhed, herunder for at kunne levere ydelsen til dig.

7. Hvornår overfører vi persondata til lande uden for EU/EEA
Vi overfører ikke persondata til lande uden for EU/EEA

8. Hvor længe opbevare vi dine oplysninger
Vi sletter løbende oplysninger om inaktive kunder, og opbevarer alene dine oplysninger så længe de er nødvendige for, at opfylde det formål de oprindeligt blev indsamlet til. Købshistorik bliver som minimum opbevaret i 5 år, for at opfylde borføringslovgivningen.

9. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger har vi truffet
Hos Clinic Mo gør vi vores bedste for, at passe godt på dine personoplysninger. uvedkommendes adgang, manipulation, destruktion/sletning eller tab af oplysninger. Vi sikre dine personoplysninger gennem såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, med henblik på at beskytte dine oplysninger.

10. Hvilke rettigheder har du
Som kunde hos os har du som registreret ret til at udøve følgende rettigheder:
a. Sletning
b. Dataportabilitet, dvs. at du efter anmodning kan få udleveret de oplysninger du selv har afgivet til os i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format
c. Mulighed for at trække dit samtykke tilbage

Udøvelsen af dine rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger, og vil anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende; høj grad afhænge af den konkrete behandlingssituation.

Som kunde hos os har du til enhver tid ret til, at besigtige og berigtige dine oplysninger, ligesom du har mulighed for, at trække samtykket til behandlingen af personoplysninger tilbage. Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos os slettet.

Dine oplysninger vil blive slettet hvis:
a. Du trækker dit samtykke tilbage (såfremt dit samtykke dannede grundlag for behandlingen)
b. Oplysningerne viser sig at være urigtige, eller
c. Ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet, eller såfremt
d. Oplysningerne bliver behandlet ulovligt. Hvis du mener at vi behandler dine personoplysninger ulovligt, har du mulighed for, at indgive en klage til det danske Datatilsyn.

11. Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Læs mere herunder.

Konsultation / Journal

Cookie & Privatlivspolitik

Konsultation / journal
I forbindelse med, at du ønsker en konsultation hos Clinic Mo vil der blive optaget en journal. Det er naturligvis frivilligt at give sine personoplysninger, men uden disse vil det ikke være muligt at oprette en journal og vi vil ikke kunne tilbyde dig behandling.

Styrelsen for Patientsikkerhed kræver, at der ved kosmetisk behandling er en patientjournal, jf. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

Din journal vil indeholde personhenførbare oplysninger som navn, adresse, cpr. Nummer, tlf. nummer og mail, men også personfølsomme data, som oplysninger om dit helbred og evt. medicin forbrug.

Vi arbejder med elektronisk journal system og har databehandler aftale med CBIT. Papirer og andre arbejdsdokumenter opbevares i aflåst skab eller makuleres umiddelbart efter anvendelse.

For de lovpligtige billeder gælder, at når de er lagt i klientens elektroniske journal slettes de i det anvendte kamera.

Journal materiale bliver opbevaret i 10 år efter din sidste behandling.

Det er ikke lovligt at udlevere kopi eller oplysninger til andre klinikker eller behandlere uden dit samtykke. Clinic Mo er ikke forpligtiget til at udlevere kopi eller oplysninger til klinikker eller behandlere.

Ved særlige omstændigheder som ved utilsigtede hændelser eller ved tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed kan der være tale om lovpligtig gennemgang af journal materiale. Der kan i visse tilfælde være behov for at lave anonymiseret indberetninger til producenterne af de produkter der anvendes i klinikken.

Du skal som klient give skriftlig samtykke til at vi indsamler data før vi kan tilbyde dig behandling.

Klinikken er underlagt tavshedspligt, du har ret til indsigt i personoplysningerne, ret til at få ændret eller slettet oplysningerne i din journal.

Ønsker du at få udleveret kopi af din journal kan dette ske ved personlig fremmøde i klinikken, der gælder det samme om du ønsker din journal slettet.

Når du kontakter klinikken på sms, mail eller fx via facebook undlad da venligst at skrive dit cpr nummer.

Cookiepolitik

Clinic Mo